اکسل مقدماتی
ویدیویی
فارسی
مقدماتی تا متوسطه
1398/01/15
2ساعت,30دقیقه
349 مگابایت
35,500 تومان
فاطمه نظری
کارشناس ارشد ریاضیات کاربردی (پژوهش عملیاتی-تحقیق درعملیات)- مدرس دانشگاه- مدرس دوره های پیشرفته و حرفه ای اکسل و دوره های سازمانی
روی نام مدرس کلیک نماییدمایکروسافت آفیس - مایکروسافت اکسل - مایکروسافت excel - 
ردیفبخشعنوان (با کلیک بر روی هر عنوان آنلاین ببینید)زمانهزینه (تومان)دریافت بدون ثبت نامدانلودثبت نام این عنوان
1 - معرفی و نکات ابتدایی اکسل 18دقیقه 4,500
2 - Auto Fill - Flash Fill - Custom List 7دقیقه 0 دریافت بدون ثبت نام
3 - Format Cell 24دقیقه 4,000
4 - آدرس نسبی و مطلق 9دقیقه 4,000
5 - Sort 6دقیقه 2,500
6 - filter 11دقیقه 2,500
7 - NAME RANGE 11دقیقه 3,500
8 - table 20دقیقه 4,000
9 - data validation 24دقیقه 4,000
10 - conditional formatting 11دقیقه 3,500
11 - hyperlink 8دقیقه 3,000


آموزش های مشابه (رایگان)


آموزش های مشابه (غیر رایگان)
ارزیابی کلی (0  ارزیابی)

کیفیت محتوا (0  ارزیابی)
کیفیت تصویر (0  ارزیابی) کیفیت صدا (0  ارزیابی)


کیفیت محتوا کیفیت تصویر
کیفیت صدا


   

-