اکسل مقدماتی
ویدیویی
فارسی
مقدماتی تا متوسطه
1398/01/15
2ساعت,30دقیقه
349 مگابایت
35,500 تومان
فاطمه نظری
کارشناس ارشد ریاضیات کاربردی (پژوهش عملیاتی-تحقیق درعملیات)- مدرس دانشگاه- مدرس دوره های پیشرفته و حرفه ای اکسل و دوره های سازمانی
روی نام مدرس کلیک نماییدمایکروسافت آفیس - مایکروسافت اکسل - مایکروسافت excel - 
ردیفبخشعنوان (با کلیک بر روی هر عنوان آنلاین ببینید)زمانهزینه (تومان)دریافت بدون ثبت نامدانلودثبت نام این عنوان
1 - معرفی دوره آموزشی 0دقیقه 0 دریافت بدون ثبت نام
2 - معرفی و نکات ابتدایی اکسل 18دقیقه 1,500 ثبت نام این عنوان
3 - Auto Fill - Flash Fill - Custom List 7دقیقه 3,000 ثبت نام این عنوان
4 - Format Cell 24دقیقه 4,000 ثبت نام این عنوان
5 - آدرس نسبی و مطلق 9دقیقه 4,000 ثبت نام این عنوان
6 - Sort 6دقیقه 2,500 ثبت نام این عنوان
7 - filter 11دقیقه 2,500 ثبت نام این عنوان
8 - NAME RANGE 11دقیقه 3,500 ثبت نام این عنوان
9 - table 20دقیقه 4,000 ثبت نام این عنوان
10 - data validation 24دقیقه 4,000 ثبت نام این عنوان
11 - conditional formatting 11دقیقه 3,500 ثبت نام این عنوان
12 - hyperlink 8دقیقه 3,000 ثبت نام این عنوان


آموزش های مشابه (رایگان)


آموزش های مشابه (غیر رایگان)
ارزیابی کلی (0  ارزیابی)

کیفیت محتوا (0  ارزیابی)
کیفیت تصویر (0  ارزیابی) کیفیت صدا (0  ارزیابی)


کیفیت محتوا کیفیت تصویر
کیفیت صدا


   

-