آموزش نرم افزار کمتازیا
ویدیویی
فارسی
مقدماتی تا متوسطه
1397/02/05
30دقیقه
48 مگابایت
3,500 تومان
ابوالفضل نبوی
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه تربیت مدرس. متخصص در داده کاوی و هوش تجاری. موسس آی تی یاد و امیدوار باینکه با توسعه عدالت آموزشی جامعه بهتری داشته باشیم
روی نام مدرس کلیک نماییددر آموزش کامل نرم افزار کمتازیا (camtasia) کار، ضیط و ویرایش ویدیو با کمتازیا به زبان فارسی آموزش داده شده است 

 - 
آموزش های مشابه (رایگان)


آموزش های مشابه (غیر رایگان)
ارزیابی کلی (0  ارزیابی)

کیفیت محتوا (0  ارزیابی)
کیفیت تصویر (0  ارزیابی) کیفیت صدا (0  ارزیابی)


کیفیت محتوا کیفیت تصویر
کیفیت صدا


   

-