صوفیا علیخانی
کارشناسی
-

کارشناسی ریاضیات کاربردی گرایش کامپیوتر از دانشگاه علم و صنعت. متخصص لینوکس که علاوه بر سوابق آموزشی در پروژه های عملیاتی و برخط کار کرده ام.