طراحی گیمیفیکیشن

طراحی گیمیفیکیشن


کتاب الکترونیک
فارسی
مقدماتی تا متوسطه
1394/09/01
120 صفحه
3 مگابایت
رایگان
زیکرمن کانینگهام
روی نام مولف کلیک نمایید - 
ردیفبخشعنوانحجمهزینهدریافت بدون ثبت نامدانلودثبت نام این عنوان
1 - طراحی گیمیفیکیشن 3 مگابایت رایگان دریافت بدون ثبت نام
ارزیابی کلی (0  ارزیابی)

کیفیت محتوا (0   ارزیابی)کیفیت محتوا


   

-