بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپی

بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپی


کتاب الکترونیکی
فارسی
مقدماتی تا پیشرفته
1397/01/01
90 صفحه
5 مگابایت
رایگان
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران
روی نام مولف کلیک نماییدبا توجه باینکه در سال های اخیر کمک به توسعه اکوسیستم شرکت های نوپا و استارت آپی از ماموریت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده است و آشنایی با تجربیات جهانی شرکت های استارت آپی می تواند برای رشد این اکوسیستم مفید باشد، کتاب هایی با عنوان بررسی تجربيات جهانی شرکت های استارت آپی در حوزه های مختلف تهیه و منشر شده است

 - 
ردیفبخشعنوانحجمهزینه (تومان)دریافت بدون ثبت نامدانلودثبت نام این عنوان
1 - بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپی در حوزه مدیریت پسماند 5 مگابایت 0 دریافت بدون ثبت نام
2 - بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپی در حوزه ورزش و سلامت جسمانی 4 مگابایت 0 دریافت بدون ثبت نام
3 - بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپی در حوزه مدیریت آلودگی هوا 4 مگابایت 0 دریافت بدون ثبت نام
4 - بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپی در حوزه کشاورزی 5 مگابایت 0 دریافت بدون ثبت نام
5 - بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپی در حوزه مدیریت آب و خشکسالی 4 مگابایت 0 دریافت بدون ثبت نام
6 - بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپی در حوزه سلامت دیجیتال 5 مگابایت 0 دریافت بدون ثبت نام
7 - بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپی در حوزه نوآوری دیجیتال 7 مگابایت 0 دریافت بدون ثبت نام
8 - بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپی در حوزه انرژی 4 مگابایت 0 دریافت بدون ثبت نام
9 - بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپی در حوزه گردشگری 3 مگابایت 0 دریافت بدون ثبت نام
10 - بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپی در حوزه بیمه 4 مگابایت 0 دریافت بدون ثبت نامآموزش های مشابه (غیر رایگان)
ارزیابی کلی (0  ارزیابی)

کیفیت محتوا (0   ارزیابی)کیفیت محتوا


   

-