آینده پژوهی فناوری اطلاعات

آینده پژوهی فناوری اطلاعات


کتاب الکترونیکی
فارسی
مقدماتی تا متوسطه
1392/06/15
70 صفحه
3 مگابایت
رایگان
مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد
روی نام مولف کلیک نمایید
مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاددر این کتاب الکترونیکی، بعد از بررسی مفهوم آینده پژوهی و رویکردهای آن به کاربردهای آینده پژوهی در فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال پرداخته شده است

 - 
ردیفبخشعنوانحجمهزینه (تومان)دریافت بدون ثبت نامدانلودثبت نام این عنوان
1 - آینده پژوهی فناوری اطلاعات 3 مگابایت 0 دریافت بدون ثبت نام


آموزش های مشابه (رایگان)


آموزش های مشابه (غیر رایگان)
ارزیابی کلی (0  ارزیابی)

کیفیت محتوا (0   ارزیابی)کیفیت محتوا


   

-