بازی کاری (گیمیفیکیشن)

بازی کاری (گیمیفیکیشن)


کتاب الکترونیک
فارسی
مقدماتی تا متوسطه
1392/01/31
66 صفحه
2 مگابایت
رایگان
مهدی فریمانی
روی نام مولف کلیک نمایید
مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاددر کتاب الکترونیکی بازیکاری (گیمیفیکیشن) مفاهیم و تعاریف بازی و یازیکاری (گیمیفیکیشن)، کاربردهای آن و پیشنهادات کاربردی بیان شده است.

 - 
ردیفبخشعنوانحجمهزینهدریافت بدون ثبت نامدانلودثبت نام این عنوان
1 - بازی کاری (گیمیفیکیشن) 2 مگابایت رایگان دریافت بدون ثبت نام
ارزیابی کلی (0  ارزیابی)

کیفیت محتوا (0   ارزیابی)کیفیت محتوا


   

-