نگارش اصولی متون علمی و آکادمیک با نرم افزار word 2016

نگارش اصولی متون علمی و آکادمیک با نرم افزار word 2016


کتاب الکترونیکی
فارسی
مقدماتی تا متوسطه
-
385 صفحه
13 مگابایت
رایگان
رضا بهرامی راد
روی نام مولف کلیک نماییداین کتاب الکترونیکی بر اساس منابع مختلف اعم از سایت های اینترنتی، فیلم ها و کتاب های آموزشی در زمینه آموزش نرم افزار Word ،جمع آوری و تدوین شده است.

 - 
ردیفبخشعنوانحجمهزینه (تومان)دریافت بدون ثبت نامدانلودثبت نام این عنوان
1 - نگارش اصولی متون علمی و آکادمیک با نرم افزار word 2016 13 مگابایت 0 دریافت بدون ثبت نام
ارزیابی کلی (0  ارزیابی)

کیفیت محتوا (0   ارزیابی)کیفیت محتوا


   

-