رایانش ابری

رایانش ابری


کتاب الکترونیکی
فارسی
مقدماتی تا متوسطه
1389/01/01
504 صفحه
19 مگابایت
رایگان
محمدکاظم اکبری - مرتضی سرگلزایی جوان
روی نام مولف کلیک نمایید
آزمایشگاه و مرکز تحقیقات رایانش ابری دانشگاه صنعتی امیرکبیردر اين کتاب الکترونیکی ضمن ارائه انواع مختلف تعاريف و معماری هايی که برای رايانش ابری ارائه شده است، شکل صحیح ارتباط بین آنها بیان شده است

 - 
ردیفبخشعنوانحجمهزینه (تومان)دریافت بدون ثبت نامدانلودثبت نام این عنوان
1 - رایانش ابری 19 مگابایت 0 دریافت بدون ثبت نام
ارزیابی کلی (0  ارزیابی)

کیفیت محتوا (0   ارزیابی)کیفیت محتوا


   

-