اینترنت اشیا

اینترنت اشیا


کتاب الکترونیکی
فارسی
مقدماتی تا متوسطه
1395/07/01
48 صفحه
1 مگابایت
رایگان
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
روی نام مولف کلیک نماییدکتاب الکترونیک (pdf) اینترنت اشیا، گزارش پژوهش انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره کاربردهای اینترنت اشیا و نقش دولت ها در توسعه آن است

اینترنت اشیاء - 
ردیفبخشعنوانحجمهزینه (تومان)دریافت بدون ثبت نامدانلودثبت نام این عنوان
1 - اینترنت اشیاء 1 مگابایت 0 دریافت بدون ثبت نامآموزش های مشابه (غیر رایگان)
ارزیابی کلی (0  ارزیابی)

کیفیت محتوا (0   ارزیابی)کیفیت محتوا


   

-