فناوری واقعیت مجازی، کاربردها و الزامات حقوقی

فناوری واقعیت مجازی، کاربردها و الزامات حقوقی


کتاب الکترونیکی
فارسی
مقدماتی تا متوسطه
1396/11/10
36 صفحه
1 مگابایت
رایگان
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
روی نام مولف کلیک نماییدکتاب الکترونیک (pdf) فناوری واقعیت مجازی، کاربردها و الزامات حقوقی، گزارش پژوهش انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره  واقعیت مجازی و کارردهای آن است

واقعیت مجازی - 
ردیفبخشعنوانحجمهزینه (تومان)دریافت بدون ثبت نامدانلودثبت نام این عنوان
1 - فناوری واقعیت مجازی، کاربردها و الزامات حقوقی 1 مگابایت 0 دریافت بدون ثبت نامآموزش های مشابه (غیر رایگان)
ارزیابی کلی (0  ارزیابی)

کیفیت محتوا (0   ارزیابی)کیفیت محتوا


   

-