برنامه نویسی امن در اندروید

برنامه نویسی امن در اندروید


کتاب الکترونیک
فارسی
مقدماتی تا پیشرفته
1395/07/01
149 صفحه
6 مگابایت
رایگان
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای (مرکز ماهر وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات) -کتاب الکترونیک (pdf) برنامه نویسی امن در اندروید، آموزش جامع از مقدماتی تا پیشرفته و رایگان برای آموزش امنیت در برنامه نویسی اندروید است

برنامه نویسی - برنامه نویسی android  - برنامه نویسی موبایل - برنامه نویسی اندروید - 
ردیفبخشعنوانحجمهزینهدریافت بدون ثبت نامدانلودثبت نام این عنوان
1 - برنامه نویسی امن در اندروید 6 مگابایت رایگان ثبت نام این عنوان
ارزیابی کلی (0  ارزیابی)

کیفیت محتوا (0   ارزیابی)کیفیت محتوا


   

-