حقیقت مجازی (درباره فضای مجازی چه بدانیم و چه بگوییم ؟)

حقیقت مجازی (درباره فضای مجازی چه بدانیم و چه بگوییم ؟)


کتاب صوتی
فارسی
مقدماتی تا پیشرفته
1395/07/01
23دقیقه
16 مگابایت
رایگان
مرکز ملی فضای مجازی
روی نام مدرس کلیک نمایید-

 - 
ردیفبخشعنوانحجمهزینهدریافت بدون ثبت نامدانلودثبت نام این عنوان
1 - حقیقت فضای مجازی (درباره فضای مجازی چه بدانیم و چه بگوییم؟) 16 مگابایت 0 ثبت نام این عنوانآموزش های مشابه (غیر رایگان)
ارزیابی کلی (0  ارزیابی)

کیفیت محتوا (0   ارزیابی)
کیفیت صدا (0  ارزیابی)


کیفیت محتوا


   

-