مدیریت دانش چیست؟

مدیریت دانش چیست؟
مقاله
فارسی
مقدماتی
1396/06/04
10دقیقه
رایگان
ابوالفضل نبوی
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه تربیت مدرس. متخصص علم داده (داده کاوی). موسس آی تی یاد و امیدوار باینکه با توسعه عدالت آموزشی جامعه بهتری داشته باشیم
روی نام مدرس کلیک نماییددر این مقاله ضمن تعریف سیستم مدیریت دانش، انواع و وظایف (اهداف) مدیریت دانش در سازمان مرور شده است

مدیریت دانش __ دانش سازمانی __ 
مدیریت دانش

دانش یکی از دارایی های مهم هر سازمان می باشد پس کسب ، ذخیره سازی و بکارگیری آن مهم است . مدیریت دانش به کسب یا خلق دانش ، ذخیره سازی و حفظ دانش ، بروزرسانی دانش ، انتشار دانش  و استفاده از دانش هر جا که نیاز می باشد اشاره دارد.

 

 

دانش از طریق منابع داخلی و خارجی جمع آوری می شود . سپس بررسی شده ، تفسیر شده ، پالایش شده و در آنچه که بانک دانش سازمانی نامیده می شود ذخیره می گردد . هدف اصلی از بانک دانش سازمانی باشتراک گذاری دانش می باشد . باشتراک گذاری دانش بین کارمندان ، مشتریان و شرکای کسب وکار باعث بهبود خدمات به مشتری ، حل مشکلات سازمانی ، کوتاه تر شدن زمان تحویل و افزایش همکاری های بین کسب و کار و شرکایش می شود . همچنین دانش را فروخت و یا با دانشی دیگر مبادله کرد.

 

انواع مدیریت دانش

دانش سازمانی در 3 منبع وجود دارد :

  • سرمایه انسانی : شامل دانش ، مهارت ها و خلاقیت کارمندان می شود
  • سرمایه ساختاری(سرمایه سازمانی) : شامل ساختار و فرهنگ سازمانی ، فرآیندها ، امتیازات و قابلیت بکارگیری دانش از طریق اشتراک گذاری می شود
  • سرمایه مشتری و شریکان : شامل ارتباطات بین سازمان با مشتریان و شریکانش می شود

 

وظایف اصلی مدیریت دانش

  • خلق دانش : دانش زمانی که کارمندان راه جدیدی برای انجام کاری پیشنهاد می کنند و یا دانش فنی را بهبود می دهند ایجاد می شود
  • کسب دانش : دانش ارزشمند موجود باید شناسایی شود و بروشی منطقی ارائه گردد
  • پالایش دانش : دانش جدید باید در زمینه قرار گیرد . در اینجا باید درک انسانی با توجه به حقایق روشن کسب گردد.
  • ذخیره سازی دانش : دانش مفید باید بفرمت مناسب در مخزن دانش بگونه ای که قابلیت استفاده توسط دیگران را داشته باشد دخیره شود
  • مدیریت دانش : دانش موجود باید بروز نگهداری شود. دانش باید مورد صحه گذاری قرار گیرد و در صورت نیاز بروز شود
  • انتشار دانش : دانش باید بفرمت مناسب موجد باشد تا هرکس که مجوز دسترسی به آن را دارد در هر مکان و هر زمان به آن دسترسی داشته باشد
ارزیابی کلی (0  ارزیابی)

کیفیت محتوا (0   ارزیابی)کیفیت محتوا


   

-